[עושים תוכנה] לזרוק קוד לפח: אריק גלנסקי, HiredScore

[עושים תוכנה] לזרוק קוד לפח: אריק גלנסקי, HiredScore