הפרקטיקות ההנדסיות של Data Science [עושים תוכנה]

00:00
34:48
הפרקטיקות ההנדסיות של Data Science [עושים תוכנה]