[עושים היסטוריה] 367: מלחמת ההתשה, חלק א' - מבצע הלם

[עושים היסטוריה] 367: מלחמת ההתשה, חלק א' - מבצע הלם