365: המפץ הגדול, חלק א' (ש.ח.) [עושים היסטוריה]

365: המפץ הגדול, חלק א'  (ש.ח.) [עושים היסטוריה]