[עושים היסטוריה] 361: איך הציל גיליון הנתונים האלקטרוני את אפל

[עושים היסטוריה] 361: איך הציל גיליון הנתונים האלקטרוני את אפל