את קולטת איך הדר רזתה? [בריאה ומאושרת]

את קולטת איך הדר רזתה? [בריאה ומאושרת]