04: Mój sposób na przetrwanie tygodnia, czyli kuracja antyszajbowa

04: Mój sposób na przetrwanie tygodnia, czyli kuracja antyszajbowa