00:00
11:02
Hymn 61
Bibeltext ur Apg 4:32-34

Förberedelsebön
Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud,  efter den levande Guden. 

Ingång
L - Herre öppna mina läppar
Alla - så att jag kan förkunna ditt lov
L - Gud, kom till min räddning
Alla - Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja

Hymn

Ps 67
Antifon - Folken skall tacka dig, o Gud ¶ ja, alla folk skall tacka dig
A - Gud, visa oss nåd och välsigna oss,*
låt ditt ansikte lysa mot oss,
B - så att hela jorden lär känna vad du gör*
och alla folk får veta att du hjälper.
A - Folken skall tacka dig, o Gud,*
ja, alla folk skall tacka dig.
B  Alla länder skall jubla av glädje,
ty du råder rättvist över folken *
och leder länderna på jorden.
A -Folken skall tacka dig, o Gud,*
ja, alla folk skall tacka dig.
B - Jorden har gett sin gröda.*
Gud, vår Gud, välsignar oss.
A - Gud välsignar oss,* 
och hela jorden skall frukta honom
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Folken skall tacka dig, o Gud, ja, alla folk skall tacka dig

Bibelläsning - tystnad

Responsorium
L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid
L - Från solens uppgång till dess nedgång,
Alla - från nu och till evig tid.
L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden.
Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid.

Benedictus ( Sakarias lovsång ) 
Antifon - Välsignad ¶ är Herren, vår Gud
A - Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
B - Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
A - så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
B - frälsning från våra fiender *
och från alla dem som hatar oss.
A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:
B - att rycka oss ur våra fienders hand 
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
A -Han skall komma ner till oss från höjden, + 
en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.
Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen
Antifon - Välsignad är Herren, vår Gud.

Bön inför dagen
L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus.
Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv. 
Jag vill söka dig med all min kraft.
Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är.
Tyst bön
L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag
Alla - Amen

Herrens bön
L - Vår Fader, 
Alla - du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. Amen.

Slutbön och välsignelse
L - Gud, du skapade min själ och vävde den samman. Du skapade min kropp av stoft och aska. 
Alla - Välsigna du min kropp.
Välsigna du min själ.
Välsigna du min tro.
Välsigna du mitt liv. Amen
Hymn 61 Bibeltext ur Apg 4:32-34 Förberedelsebön Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar min själ efter dig o Gud. Jag törstar efter Gud,  efter den levande Guden.  Ingång L - Herre öppna mina läppar Alla - så att jag kan förkunna ditt lov L - Gud, kom till min räddning Alla - Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja Hymn Ps 67 Antifon - Folken skall tacka dig, o Gud ¶ ja, alla folk skall tacka dig A - Gud, visa oss nåd och välsigna oss,* låt ditt ansikte lysa mot oss, B - så att hela jorden lär känna vad du gör* och alla folk får veta att du hjälper. A - Folken skall tacka dig, o Gud,* ja, alla folk skall tacka dig. B  Alla länder skall jubla av glädje, ty du råder rättvist över folken * och leder länderna på jorden. A -Folken skall tacka dig, o Gud,* ja, alla folk skall tacka dig. B - Jorden har gett sin gröda.* Gud, vår Gud, välsignar oss. A - Gud välsignar oss,*  och hela jorden skall frukta honom Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Antifon - Folken skall tacka dig, o Gud, ja, alla folk skall tacka dig Bibelläsning - tystnad Responsorium L - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid L - Från solens uppgång till dess nedgång, Alla - från nu och till evig tid. L - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden. Alla - Välsignad vare Gud, från nu och till evig tid. Benedictus ( Sakarias lovsång )  Antifon - Välsignad ¶ är Herren, vår Gud A - Välsignad är Herren, Israels Gud, * som besöker sitt folk och ger det frihet. B - Han reser för oss frälsningens horn * i sin tjänare Davids släkt, A - så som han för länge sedan lovat * genom sina heliga profeter, B - frälsning från våra fiender * och från alla dem som hatar oss. A - Han visar barmhärtighet mot våra fäder + och står fast vid sitt heliga förbund, * den ed han svor vår fader Abraham: B - att rycka oss ur våra fienders hand  och låta oss tjäna honom utan fruktan, * rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. A - Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, * ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. B - Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder * genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. A -Han skall komma ner till oss från höjden, +  en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, * och styra våra fötter in på fredens väg. Alla - Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, * nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Antifon - Välsignad är Herren, vår Gud. Bön inför dagen L - Gud, du reste mig upp från natten till denna dagens ljus. Alla - Tack, Jesus Kristus, för de gåvor du ger mig, varje dag och natt, varje natt och dag. Jag vill tillbe dig med hela mitt liv.  Jag vill söka dig med all min kraft. Jag vill lovsjunga dig och ära dig med allt jag gör och är. Tyst bön L - I Dina händer Gud, lägger jag min dag Alla - Amen Herrens bön L - Vår Fader,  Alla - du som är i himlen.  Låt ditt namn bli helgat.  Låt ditt rike komma.  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.  Ge oss idag det bröd vi behöver.  Och förlåt oss våra skulder,  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.  Och utsätt oss inte för prövning,  utan rädda oss från det onda.  Ditt är riket,  din är makten och äran,  i evighet. Amen. Slutbön och välsignelse L - Gud, du skapade min själ och vävde den samman. Du skapade min kropp av stoft och aska.  Alla - Välsigna du min kropp. Välsigna du min själ. Välsigna du min tro. Välsigna du mitt liv. Amen read more read less

2 years ago #ande, #bön, #hjärta, #jesus, #killan, #kropp, #laudes, #lisbethjönsson, #morgonbön, #nåd, #nådegåvor, #sinnesro, #själ, #stillhet, #tidebön, #tidegärd, #timmarnas bön