#117 Låt allt ske värdigt och med ordning

#117 Låt allt ske värdigt och med ordning