#62 Jag är den förste och den siste och den som lever.

#62 Jag är den förste och den siste och den som lever.