#111 Gud höll sin skyddande hand över honom

#111 Gud höll sin skyddande hand över honom