#63 Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd

#63 Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd