#011: Zmyślne miasto, jako koncepcja jakości życia.

#011: Zmyślne miasto, jako koncepcja jakości życia.