222: Gdzie znajdziesz nazwę dla swojej firmy? | Konrad Gurdak

222: Gdzie znajdziesz nazwę dla swojej firmy? | Konrad Gurdak