317: Rzuciła korpo dla własnej firmy – czy było warto?

317: Rzuciła korpo dla własnej firmy – czy było warto?