57: Jak zarządzać firmą w kryzysie „Złapani” z Biblią e-biznesu 3.0 Marcin Osman

57: Jak zarządzać firmą w kryzysie „Złapani” z Biblią e-biznesu 3.0 Marcin Osman