S01E12: Normy zatrudnienia, a rzeczywistość

S01E12: Normy zatrudnienia, a rzeczywistość