S02E21: Pielęgniarskie zagrożenie ze Wschodu?

S02E21: Pielęgniarskie zagrożenie ze Wschodu?