o tym, jak mnie przerzucali przez mur jak worek kartofli

o tym, jak mnie przerzucali przez mur jak worek kartofli