Didem Ardalı Büyükarman, Seval Şahin - Polisiyenin Bilinmeyen Kadın Yazarları II: Nihal Karamağaralı veya Müzehher Vâ-nû

Didem Ardalı Büyükarman, Seval Şahin - Polisiyenin Bilinmeyen Kadın Yazarları II: Nihal Karamağaralı veya Müzehher Vâ-nû