181. Q&A 1 - Grupy Dusz, Pomoc Innym, Doświadczanie Życia.

181. Q&A 1 - Grupy Dusz, Pomoc Innym, Doświadczanie Życia.