177. Drużyna Światła - Magdalena Rzeźniczek-Czapnik - Jak odnaleźć swoją misję życiową?

177. Drużyna Światła - Magdalena Rzeźniczek-Czapnik - Jak odnaleźć swoją misję życiową?