176. Drużyna Światła - Asia Dziopa - Odważ się zaufać sobie!

176. Drużyna Światła - Asia Dziopa - Odważ się zaufać sobie!