#3. Motywacja strategiczna oraz instant

#3. Motywacja strategiczna oraz instant