מדברים בהר - עלילות הבציר והמסיק ופינה חדשה של פרופסור יואל אליצור

מדברים בהר - עלילות הבציר והמסיק ופינה חדשה של פרופסור יואל אליצור