Che postura hai quando parli?

Che postura hai quando parli?