00:00
62:01
KONUK

Berna Aksoy - https://www.linkedin.com/in/berna-aksoy-ab5bb21b/?originalSubdomain=tr

LİNKLER

Talentmelon & Endeavor İş Birliğinde Türkiye Startup Ücret ve Yan Haklar Raporu - https://talentmelon.com/salary-survey

NELER KONUŞTUK?

- Raporu çıkarma amaçları
- Covid'in sektörün çalışma şekline etkisi
- Covid sonrası yeni ofis stratejisi
- Covid sonrası İK stratejisinde öncelik değişikliği oldu mu
- Şirketler uzaktan çalışmaya geçtikten sonra ne gibi destekler veriyor
- Maaş veya yan haklarda kesinti oldu mu
- Yazılımcı maaşları ne durumda
- Ne gibi yan haklar sağlanıyor
- Şirketlerin çalışan eğitimine verdiği önem
- Hisse senedi opsiyon planı verilmesi yaygın mı
- Maaş ve üst düzey yönetici dağılımında cinsiyete göre dağılım
- Cinsiyete göre neden farklılık var, nasıl çözebiliriz
KONUK Berna Aksoy - https://www.linkedin.com/in/berna-aksoy-ab5bb21b/?originalSubdomain=tr LİNKLER Talentmelon & Endeavor İş Birliğinde Türkiye Startup Ücret ve Yan Haklar Raporu - https://talentmelon.com/salary-survey NELER KONUŞTUK? - Raporu çıkarma amaçları - Covid'in sektörün çalışma şekline etkisi - Covid sonrası yeni ofis stratejisi - Covid sonrası İK stratejisinde öncelik değişikliği oldu mu - Şirketler uzaktan çalışmaya geçtikten sonra ne gibi destekler veriyor - Maaş veya yan haklarda kesinti oldu mu - Yazılımcı maaşları ne durumda - Ne gibi yan haklar sağlanıyor - Şirketlerin çalışan eğitimine verdiği önem - Hisse senedi opsiyon planı verilmesi yaygın mı - Maaş ve üst düzey yönetici dağılımında cinsiyete göre dağılım - Cinsiyete göre neden farklılık var, nasıl çözebiliriz read more read less

3 years ago