Cen prądu i gazu rosną w tempie pensji członków RPP

Cen prądu i gazu rosną w tempie pensji członków RPP