A chegada dos Borbóns á península: absolutismo e centralización

A chegada dos Borbóns á península: absolutismo e centralización