05 - Odpowiedzialność a poczucie kontroli w życiu

05 - Odpowiedzialność a poczucie kontroli w życiu