005 Kim Ji-young: urodzona w 1982 - Cho Nam-ju

005 Kim Ji-young: urodzona w 1982 - Cho Nam-ju