Afetler, İstifalar ve Medyanın Hal-i Pür-Melali | Konuk: Alişer Delek | Keyfî Gündem #24

Afetler, İstifalar ve Medyanın Hal-i Pür-Melali | Konuk: Alişer Delek | Keyfî Gündem #24