#163 Clipadora x ferramenta de clipping

#163 Clipadora x ferramenta de clipping