Aktualizacja i czyszczenie danych i historii pojazdu.

Aktualizacja i czyszczenie danych i historii pojazdu.