Supposta da quarantena - St. 2, Pt. 22 del 17-03-2020

Supposta da quarantena - St. 2, Pt. 22 del 17-03-2020