BM103: Transformery w uczeniu maszynowym - możliwości i ograniczenia

BM103: Transformery w uczeniu maszynowym - możliwości i ograniczenia