bir konuda yetkin olmak, uzaktan çalışmak

 bir konuda yetkin olmak, uzaktan çalışmak