Tego dnia: 23 września (powstanie KORu)

Tego dnia: 23 września (powstanie KORu)