Tego dnia: 16 marca (inkorporacja Prus Królewskich)

Tego dnia: 16 marca (inkorporacja Prus Królewskich)