Tego dnia: 16 marca (inkorporacja Prus Królewskich)

Tego dnia: 16 marca (inkorporacja Prus Królewskich)

From: Tego dnia
0 0 12 months ago
16 marca 597 lub 617 p.n.e. – Wojska króla Babilonii Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę.

16 marca 455 – Cesarz Walentynian III został zamordowany przez żołnierzy Aecjusza.

16 marca 1569 – Zygmunt August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony.

16 marca 1802 – Założono amerykańską Akademię Wojskową w West Point.

16 marca 1900 – Arthur Evans zakupił ruiny pałacu w Knossos na Krecie.

16 marca 1901 – W Krakowie odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

16 marca ... See More

Find us on Facebook