Tego dnia: 3 sierpnia (sformowanie 1 Kompanii Kadrowej)

Tego dnia: 3 sierpnia (sformowanie 1 Kompanii Kadrowej)