Uitleg Hadieth Alle daden van Ibn Adam zijn voor hem behalve het vasten

Lezingen van Mohamed Aboe Khalid