Les 5 - Gehoorzaamheid aan de boodschapper

Lessen: Uitleg van de drie fundamenten