24. Zabierz mu te zabawki. Kiedyś ci podziękuje!

24. Zabierz mu te zabawki. Kiedyś ci podziękuje!