Live 80: Wpływ relacji na wysyłane sygnały i ich interpretację w treningu koni

Live 80: Wpływ relacji na wysyłane sygnały i ich interpretację w treningu koni