Live 70: Patrz pod nogi i jak się niesiesz w czasie jazdy

Live 70: Patrz pod nogi i jak się niesiesz w czasie jazdy