Representativitet - fler perspektiv eller splittring?

Representativitet - fler perspektiv eller splittring?