Kollektiv skuld 2011-06-12 kl. 18.00

Kollektiv skuld  2011-06-12 kl. 18.00