Hur stor är risken? Om att fatta rationella beslut

Hur stor är risken? Om att fatta rationella beslut