Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19?

Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19?