Har Bertrand Russell något att säga oss idag?

Har Bertrand Russell något att säga oss idag?